Szpital w Łomży ma już nowy asfalt i profile dylatacyjne Conecto na rampie podjazdowej dla karetek.