Jesteśmy liderem systemów hydroizolacji, iniekcji i zabezpieczeń przed przeciekaniem.

 • Montaż wodoszczelnych profili dylatacji konstrukcyjnych

 • Montaż ozdobnych/aluminiowych profili dylatacji konstrukcyjnych

 • Prace hydroizolacyjne budynków zabytkowych

 • Izolacje powłokowe szlamowe zbiorników p.poż, retencyjnych, oczyszczalni

 • Uszczelnianie dylatacji konstrukcyjnych

 • Roboty izolacyjne ? hydroizolacje fundamentów/płyt dennych budynków

 • Stabilizacja płyt posadzkowych

 • Podbijanie posadzek i fundamentów

 • Montaż odwodnień liniowych typu ACO

 • Wypełnianie pustych przestrzeni pomiędzy warstwami np.: posadzek lub ścian lub między gruntem rodzimym a elementami konstrukcyjnymi, wypełnianie pustek i kawern

 • Naprawa konstrukcji żelbetowych i betonowych

 • Powłoki z żywic poliuretanowych i epoxydowych oraz metakrylowych

 • Pozostałe izolacje specjalistyczne wymagające rozwiązań autorskich

Posiadamy certyfikaty firm