Do listy restaurowanych przez nas zabytków dołączył kolejny: Pałac Lipskich w Lewkowie.