Przepony poziome (wtórna izolacja pozioma) wykonuje się w celu zatrzymania wilgoci odcinając jej wnikanie w ścianę od fundamentu. Wykonanie przepony poziomej przy użyciu iniekcji ciśnieniowej powoduje przerwanie podciągania kapilarnego wody, które jest przyczyną zawilgocenia ścian, wykwitów soli, złuszczającej się farby, a nawet niszczenia i odpadania tynków.

Technologia wykonania przepony poziomej
Pierwszym etapem prac przy wykonaniu przepony poziomej jest nawiercenie otworów pod pakery (jedno lub dwurzędowo). Następnie montowane są pakery (odstępy między odwiertami od 10 do
20 cm i głębokości od 1/2 do 2/3 grubości ściany pod kątem 450) i przy użyciu pompy iniekcyjnej pod ciśnieniem wykonywana jest iniekcja ciśnieniowej (przepona pozioma) uszczelniającą żywicą poliuretanową.

przepony poziome jedno i dwurzędowePo aplikacji żywicy następuje demontaż pakerów i naprawa ścian poprzez uzupełnienie otworów
po pakerach i odtworzenie powłoki tynku (tynk renowacyjny).