Iniekcje strukturalne

Iniekcje strukturalne wykonuje się w celu naprawy nieprawidłowo wykonanej hydroizolacji zewnętrznej ściany budynków, które skutkują występowaniem przecieków. Iniekcja strukturalna wykonana od wewnątrz budynku przy użyciu technologii iniekcji ciśnieniowej powoduje utworzenie ze ściany struktury nieprzepuszczającej wodę. Dzieje się tak dzięki tłoczonej żywicy pod ciśnieniem, która wypełniając pustki w ścianie (cegła, beton) i zaprawie nasyca ją powodując zamknięcie drogi wodzie.

Technologia wykonania prac.
Pierwszym etapem prac przy wykonaniu iniekcji strukturalnej jest wywiercenie siatki otworów
w odstępach od 15 – 25cm na głębokość 2/3 grubości muru w rzędach naprzeciwległych w odstępach od 15 – 25cm. Następnie montowane są pakery i za pomocą pompy iniekcyjnej pod ciśnieniem wykonywana jest iniekcja żywicą poliuretanową od dołu ściany ku górze poprzez zainstalowane pakery w każdym otworze. Zainiektowana żywica wytwarza niejako „strukturę” ściany zapobiegając tym samym trwale wnikaniu wody w nią.

Po aplikacji żywicy następuje demontaż pakerów i naprawa ścian poprzez uzupełnienie otworów po pakerach i odtworzenie powłoki tynku (tynk renowacyjny).