1. Iniekcje ciśnieniowe:
  - Iniekcje strukturalne,
  - Iniekcje kurtynowe,
  - Przepony poziome jedno i dwurzędowe,
  - Sklejanie rys w podłożach i konstrukcjach betonowych,
  - Sklejanie rys w murach,
  - Sklejanie rys w posadzkach wraz z szyciem,
  - Iniekcje gruntowe - stabilizacje gruntu. 
 2. Montaż wodoszczelnych profili dylatacji konstrukcyjnych.
 3. Montaż ozdobnych/aluminiowych profili dylatacji konstrukcyjnych.
 4. Prace hydroizolacyjne budynków zabytkowych.
 5. Izolacje powłokowe szlamowe zbiorników p.poż, retencyjnych, oczyszczalni.
 6. Uszczelnianie dylatacji konstrukcyjnych.
 7. Roboty izolacyjne – hydroizolacje fundamentów/płyt dennych budynków.
 8. Stabilizacja płyt posadzkowych.
 9. Podbijanie posadzek i fundamentów.
 10. Montaż odwodnień liniowych typu ACO.
 11. Wypełnianie pustych przestrzeni pomiędzy warstwami np.: posadzek lub ścian lub między gruntem rodzimym a elementami konstrukcyjnymi, wypełnianie pustek i kawern.
 12. Naprawa konstrukcji żelbetowych i betonowych
 13. Powłoki z żywic poliuretanowych i epoxydowych oraz metakrylowych
 14. Pozostałe izolacje specjalistyczne wymagające rozwiązań autorskich.