1. Iniekcje ciśnieniowe:

     - Iniekcje strukturalne,
     - Iniekcje kurtynowe,
     - Przepony poziome jedno i dwurzędowe,

     - Sklejanie rys w podłożach i konstrukcjach betonowych, w murach, w posadzkach wraz z  szyciem,

     - Iniekcje gruntowe - stabilizacje gruntu. 

2. Montaż wodoszczelnych profili dylatacji konstrukcyjnych.

3. Uszczelnianie dylatacji konstrukcyjnych.

4. Prace hydroizolacyjne budynków zabytkowych.

5. Izolacje powłokowe szlamowe zbiorników p.poż.

6. Roboty izolacyjne – hydroizolacje fundamentów/płyt dennych budynków.

7. Stabilizacja płyt posadzkowych.

8. Podbijanie posadzek i fundamentów.

9. Montaż odwodnień liniowych typu ACO.

10. Wypełnianie pustych przestrzeni pomiędzy warstwami np.: posadzek lub ścian lub między              gruntem rodzimym a elementami konstrukcyjnymi, wypełnianie pustek i kawern.

11. Powłoki chemoodporne, posadzki i chodniki żywiczne.

12. Powłoki z żywicy polimocznikowej.

13. Pozostałe izolacje specjalistyczne wymagające rozwiązań autorskich.